جشن دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) سال 1396
اطلاعات ثبت نام جشن دانش آموختگی
فرم داخواست ثبت نام جشن فارق التحصیلان