کسب رتبه A (سطح اول) توسط موسسه آموزش عالي کار قزوين
کسب رتبه A الف (بالاترين سطح کيفيت آموزشي) در بين موسسات آموزش عالي کل کشور ، توسط
موسسه آموزش عالي کار قزوين
را که بر اساس رتبه بندي اعلام شده وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري بوده است ، به
کليه اعضاي هيئت علمي ، اساتيد ، مديران ، کارمندان و دانشجويان عزيز و محترم تبريک عرض مي نماييم .

                                                                                                            روابط عمومي موسسه آموزش عالي کار قزوين