اطلاعیه جهت دریافت مدرک تحصیلی

بسمه تعالی اطلاعیه مهم  با سلام به کلیه فارغ التحصیلان گرامی موسسه آموزش عالی کار . با توجه به تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس تصمیم گیری شورای آموزشی موسسه  مقرر گردید :  جهت اخذ و ...
ادامه مطلب