تماس با ما

دفتر مرکزی موسسه آموزش عالی کار

نشانی : تهران ، خیابان شهید بهشتی - خیابان قنبر زاده - خیابان خرمشهر پلاک 202   کد پستی : 1533744711

  تلفن : 4-88535941                          دورنگار : 88511043

                  وبگاه : www.kar.ac.ir                     پست الکترونیکی : info@kar.ac.ir