درباره موسسه آموزش عالی کار

موسسه آموزش عالی کار با هدف تعلیم و تربیت منظم و برقراری پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه می کوشد تا با ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی و در نظر گرفتن نیازهای آموزشی جامعه کار که از ضروریات نظام آموزش عالی کشور به شمار می رود سهمی در ارتقای سطح علمی کشور داشته باشد .این موسسه در سال 1374 در سه واحد آموزشی قزوین ، خرمدره و رفسنجان طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تاسیس گردید .
این مرکزو سه واحد آموزشی خود و با همراهی و همکاری اساتید مجرب ، اعضای هیأت علمی تمام وقت  ، برنامه ریزی صحیح و مدون متناسب با نیازهای آموزشی جامعه و با بهره بردن از امکانات و تجهیزات مناسب می کوشد زمینه اشتغال پایدار و همچنین ارتقاء سطح مهارتهای فنی شاغلین را فراهم آورد .
از جمله این امکانات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • بيش از 50 عضو هيأت علمي توانمند
  • بیش از 90 کارگاه و آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مطابق با آخرین تکنولوژی روز و سایتهای کامپیوتری
  • گروههای کاری فعال جهت ارتباط با صنایع کشور و ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیلان
  • خوابگاه به همراه امکانات رفاهی
  • امکانات رفاهی ، ورزشی و تفریحی
  • سالن های مجهز جهت برگزاری همایش و سمینارها
سازمان مرکزی:
این سازمان در تهران مستقر می باشد و کلیه امور ستادی ،پشتیبانی و همچنین نظارت کامل براجرای قوانین ومقررات آموزشی  واحدهای تابعه را عهده دار می باشد .مجموعه فضاهای دانشگاهی موسسه آموزش عالی کار

عنوان

سازمان مرکزی

قزوین

خرمدره

رفسنجان

کل مجموعه

مساحت زمین

860

32000

180000

500000

712860

فضاهای آموزشی

0

14825

6305

5446

26576

فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی

0

2526

2708

610

5844

فضاهای رفاهی، فرهنگی و ورزشی

0

4974

3047

3050

11071

فضاهای اداری ، خدماتی و سایر

3700

4174

1500

3846

13220

جمع کل فضاهای ساخته شده

3700

26499

13560

12952

56711

واحدها به مترمربع می باشدعنوان /  واحد

قزوین

خرمدره

رفسنجان

کل مجموعه

تعداد کارگاهها

31

24

16

71

تعداد آزمایشگاهها

14

4

5

23

تعداد کلاسها

98

27

17

142

تعداد سایتهای کامپیوتر

7

3

2

12

تعداد فارغ التحصیلان

10551

5846

3182

19757

تعداد کتابهای موجود در کتابخانه

9550

5300

7530

22400